Ultrazvukové vyšetření plodu – 20. týden gravidity

Podrobné ultrazvukové vyšetření plodu mezi 20. a 22. týdnem gravidity.

UZ vyšetření plodu ve 20. až 22. týdnu gravidity patří k nejdůležitějším za celé těhotenství.

Může zachytit až 90 % morfologických poškození plodu a je nezbytné pro ověření správného vývoje plodu.

Během vyšetření se měří velikost plodu a hodnotí se základní anatomie orgánů. Zkontrolujeme také množství plodové vody nebo pohyblivost plodu. Změříme rovněž základní parametry plodu, např. velikost ledvinných pánviček, rozměry hlavičky a stehenní kosti, délku mozečku. To vše může vést k určení rizika některých vývojových vad.

Vyšetření provádí zkušený gynekolog se specializací na screening vrozených vad plodu.

Indikace k vyšetření: standardní vyšetření pro každou gravidní ženu (klientku)

Výhody a nevýhody

Výhody: 

- na toto vyšetření se lze na naše pracoviště objednat i bez doporučení ošetřujícího lékaře za přímou platbu.

Nevýhody:

- ultrazvukové vyšetření může velmi detailně posoudit vývoj Vašeho dítěte, ale není v jeho možnostech odhalit všechny možné problémy či morfologické anomálie. Není v možnostech ultrazvuku odhalit např. vznik mozkové obrny, autismu, poruch chování či učení.

Partneři

Kontaktní formulář