Superkonziliární vyšetření plodu

Jde o velmi podrobné ultrazvukové vyšetření plodu.

Zaměřuje se na průkaz přímých či nepřímých známek vrozených defektů v různých stadiích těhotenství.

Plod prohlédne lékař s licencí na superkonziliární vyšetření plodu vydávanou Ultrazvukovou sekcí České gynekologicko-porodnické společnosti. Vyšetření je na našem pracovišti prováděno na moderním ultrazvukovém přístroji Voluson E8.

Vyšetření lze podstoupit na základě doporučení a je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, nebo na vlastní žádost za přímou úhradu.

Nejčastější důvody tohoto vyšetření:

– snížení rizika Downova syndromu u pacientek, u kterých se nemohlo vyloučit toto onemocnění pomocí odběru plodové vody
– upřesnění abnormálního ultrazvukového nálezu
– detekce asociovaných vrozených vad při podezření na některý z genetických syndromů

Partneři

Smluvní zdravotní pojišťovny

Zavolejte nám

+420 466 611 203

Nebo nám napište

Kontaktní formulář neslouží k objednávání klientů.