Ceník

Ceník prenatální péče - samoplátci

Platný od 1. 1. 2024

VYŠETŘENÍ CENA CENA PRO VÍCEČETNÁ TĚHOTENSTVÍ
Kombinovaný I. trimestrální screening včetně vyšetření preeklampsie, 1 černobílá fotografie 1 700 Kč 3 250 Kč
UZ screening II. trimestr (20. týden gravidity), včetně určení pohlaví, 1 černobílá fotografie 1 700 Kč 3 250 Kč
UZ screening III. trimestr (30. týden gravidity), 1 černobílá fotografie 1 000 Kč 1 850 Kč
NOVINKA Screening preeklampsie II. nebo III. trimestr 1 300 Kč
Ultrazvukové vyšetření srdce plodu pro klientky s provedeným předchozím prenatálním screeningem v PRENETU 1 000 Kč 1 300 Kč
Ultrazvukové vyšetření srdce plodu  1 500 Kč 1 800 Kč
Superkonziliární vyšetření - pro pacientky bez zdravotního pojištění 1 800 Kč 3 450 Kč

3D zobrazení plodu – 20 minutový výkon (v ceně je zahrnut flash disk, max. 4 ks barevných fotografií uložených na flash disk, 1 ks vytištěné barevné fotografie)

1 300 Kč
NOVINKA Kartička odhalující pohlaví miminka v obálce  100 Kč
Černobílá fotografie (1 ks) (pozn. pouze v případě UZ vyšetření) 50 Kč
3D/4D barevná fotografie 10x15 cm (1 ks)  (pozn. pouze v případě UZ vyšetření) 250 Kč
USB flash disk (1 ks) 200 Kč
Odběr plodové vody (AMC) - pro pacientky bez zdravotního pojištění 1 500 Kč
Odběr choriových klků (CVS) - pro pacientky bez zdravotního pojištění 2 000 Kč
Injekční přípravek IGAMAD včetně aplikace - pro pacientky bez zdravotního pojištění 1 330 Kč
Neinvazivní testy
MaterniT21 PLUS 12 600 Kč
MaterniT GENOME 18 400 Kč

Ceník genetických vyšetření - samoplátci

Platný od 1. 1. 2024

KOMPLEXNÍ GENETICKÁ VYŠETŘENÍ CENA
KardioGen® GHC 3 500 Kč
TromboGen® GHC 1 600 Kč
TromboGen Plus® GHC 2 400 Kč
TromboGen Gravidity® GHC 2 400 Kč
ReproScreen® GHC 7 500 Kč
DentalScan® GHC 3 000 Kč
DentalGen® GHC 2 000 Kč
DentalBac® GHC 2 000 Kč
HEMATOGENETIKA / KARDIOGENETIKA CENA
Trombofilie faktor V a II 800 Kč
Trombofilie faktor V a II STATIM 5 dnů 1 000 Kč
Trombofilie faktor V 600 Kč
Trombofilie faktor II 600 Kč
Trombofilie faktor V/R2 GHC 600 Kč
Trombofilie faktor XIII GHC 600 Kč
Trombofilie MTHFR GHC 800 Kč
Trombofilie PAI-1 GHC 800 Kč
M2 haplotyp genu ANXA5 GHC 1 600 Kč
Familiární hypercholesterolémie GHC 700 Kč
Hyperlipoproteinémie / Ateroskleróza / Ischemická choroba srdeční / Alzheimerova choroba GHC 2 200 Kč
Hypertenze / Ischemická choroba srdeční GHC 2 200 Kč
Chronická obstrukční plicní nemoc / Emfyzém plic GHC 2 200 Kč
Gilbertův syndrom GHC 700 Kč
Hemochromatóza GHC 2 200 Kč
Hemochromatóza Plus 3 600 Kč
IMUNOGENETIKA CENA
Celiakie 2 200 Kč
Laktózová intolerance 1 900 Kč
Histaminová intolerance GHC 1 900 Kč
Ankylozující spondylitida (Bechtěrevova choroba) GHC 1 100 Kč
FARMAKOGENETIKA CENA
Metabolismus xenobiotik GHC 2 200 Kč
Pharmagen® GHC 7 500 Kč
HEREDITÁRNÍ SYNDROMY CENA
Hereditární karcinom prsu a vaječníku 25 000 Kč
Karcinom prostaty 20 000 Kč
BRCA1,2 screen GHC 3 000 Kč
Panel genů pro hereditární nádorové syndromy GHC 35 000 Kč
Rozšířený panel genů pro hereditární nádorové syndromy (CZECANCA) 40 000 Kč
Klinický exom GHC 82 000 Kč
Mikrodeleční syndromy 9 800 Kč
Prediktivní test specifické mutace 5 000 Kč
DALŠÍ DĚDIČNÁ ONEMOCNĚNÍ CENA
Cystická fibroza 9 500 Kč
Syndrom fragilního X (FRAXA) 9 000 Kč
Spinální muskulární atrofie 9 800 Kč
Mikrodelece Y-chromozomu 4 000 Kč
Vrozená nesyndromová ztráta sluchu 5 000 Kč
Osteoporóza GHC 2 000 Kč
Wilsonova choroba GHC 20 000 Kč
Crohnova choroba GHC 3 000 Kč
Beta-talasémie GHC 2 200 Kč
REPRODUKČNÍ GENETIKA CENA
Karyotyp 6 000 Kč
Získané chromozomové aberace (ZCA) 3 000 Kč
FISH – gonozomální mozaika 7 000 Kč
QF-PCR diagnostika – aneuploidie(nutno dodat BS nebo K matky) 6 000 Kč
Array CGH 19 800 Kč
DALŠÍ TESTY CENA
Alopecie (plešatost) GHC 2 300 Kč
Testy otcovství GHC - u narozených dětí 4 000 Kč
Izolace DNA 400 Kč
Rezistence proti HIV GHC 1 000 Kč
KONZULTACE CENA
Vstupní konzultace 1 400 Kč
Závěrečná konzultace 2 300 Kč

Partneři

Smluvní zdravotní pojišťovny

Zavolejte nám

+420 466 611 203

Nebo nám napište

Kontaktní formulář neslouží k objednávání klientů.