QF-PCR

Vyloučení nejčastějších syndromů – Downova syndromu, Edwardsova syndromu, Patauova syndromu a dalších.

Metoda QF-PCR slouží k vyšetření početních odchylek chromozomů 13, 18, 21, X a Y.  

 

Tyto odchylky jsou nejčastější příčinou vrozených vývojových vad plodu. Jde zpravidla o trizomie – výskyt tří kopií chromozomu (místo normálních dvou kopií), u chromozomu X může jít také o monozomii – výskyt jedné kopie chromozomu. Metodou QF-PCR jsou detekovány trizomie chromozomu 21 (Downův syndrom), trizomie chromozomu 18 (Edwardsův syndrom) a trizomie chromozomu 13 (Patauův syndrom).

Vyšetření detekuje také zastoupení pohlavních chromozomů plodu pro vyloučení Turnerova syndromu, Klinefelterova syndromu, syndromu XXX a syndromu XYY.

Biologický materiál: plodová voda (15–20 ml), buňky choriových klků (do odběrové lahvičky s fyziologickým roztokem), fetální krev (1–2 ml fetální krve do zkumavky s K-EDTA)

Doba obdržení výslekdů: 24–48 hodin

Indikace k vyšetření:

  • pozitivní biochemický screening
  • UZ nález
  • věk těhotné
  • genetická zátěž v rodině

Partneři

Smluvní zdravotní pojišťovny

Zavolejte nám

+420 466 611 203

Nebo nám napište

Kontaktní formulář neslouží k objednávání klientů.