Odběr choriových klků / CVS

Vyšetření spočívá v odběru placentárních klků (11. až 14. týden). Invazivní genetické vyšetření plodu.

Odběr choriových klků (tkáně, ze které vzniká placenta) se provádí mezi 11. a 14. týdnem těhotenství vpichem jehly přes stěnu břišní pod ultrazvukovou kontrolou. Odebírá se nepatrné množství tkáně.

Tkáň plodu získaná invazivním výkonem se vyšetřuje především na chromozomální vady. Při vyšetření metodou QF-PCR je výsledek nejčastějších chromozomálních vad (včetně Downova syndromu) znám do 24–48 hodin po odběru. Výsledek kompletního chromozomálního vyšetření metodou microarray, která je významně citlivější než klasický „karyotyp“, je znám přibližně za 3 týdny.

Indikace k vyšetření:

- je indikováno u většiny případů pozitivity prvotrimestrálního screeningu

- provádí se ambulantně

- jeho indikaci musí předcházet genetická konzultace

Výhody a nevýhody

Výhody:

- toto vyšetření může být prováděno již od ukončeného 11. týdne těhotenství, takže výsledky mohou být k dispozici již ve 12. až 14. týdnu gravidity

Nevýhody:

- invazivní genetické vyšetření

- riziko těhotenské ztráty je 0,2 - 0,5 %

Partneři

Kontaktní formulář