Prenatální kardiologie

PRENET nabízí jako jedno z mála pracovišť kompletní rozsah prenatálně diagnostických vyšetření včetně prenatální kardiologie. 

Toto specializované vyšetření srdce plodu na našem pracovišti provádí MUDr. Viktor Tomek, Ph.D., vedoucí lékař Echokardiografie a prenatální kardiologie Dětského
kardiocentra FN v Motole.

Srdeční vady jsou nejčastější vrozenou anomálií v populaci. Lékař se specializací v oboru dětské kardiologie se při vyšetření zaměřuje pouze na detailní vyšetření srdce, je schopen rozpoznat zdravé a nemocné srdce a, je-li to potřeba, stanovit následný vhodný postup. 

Prenatální vyšetření provedené dětským kardiologem doporučujeme absolvovat každé těhotné ženě jako součást komplexní péče o těhotnou ženu a dosud nenarozené miminko. Toto vyšetření je již v některých ekonomicky rozvinutých zemích začleněno do standardního rozsahu prenatálně diagnostické péče.

Vyšetření je nezbytné v případech, kdy má gynekolog podezření na možnou srdeční vadu. Prenatální kardiolog následně po specializovaném vyšetření srdce plodu stanoví diagnózu, prognózu a doporučí další postup v průběhu těhotenství.

Porod je v případě prokázaných vážných vrozených srdečních vad prováděn ve Fakultní nemocnici v Motole v Praze, kde je dítě ihned po porodu směřováno do péče Dětského kardiocentra.

Vyšetření může být indikováno na základě podezření na srdeční vadu plodu z provedeného prenatálního screeningu nebo na základě jiných rizikových faktorů. 

Partneři

Smluvní zdravotní pojišťovny

Zavolejte nám

+420 466 611 203

Nebo nám napište

Kontaktní formulář neslouží k objednávání klientů.