Druhotrimestrální screening (triple test)

Neinvazivní genetické vyšetření, které se provádí mezi 16. a 19. týdnem gravidity.

Ve II. trimestru se provádí tzv. triple test, který spočívá v odběru žilní krve v 16. týdnu těhotenství a stanovení tří biochemických markerů: hCG, AFP, uE3. 

Pravděpodobnost záchytu chromozomové vady triple testem se pohybuje kolem 65 %. Vzhledem k jeho vysoké falešné pozitivitě je dnes využíván jako doplnění screeningu v I. trimestru gravidity (sérum integrovaný test). Vyšetření je plně hrazeno ze zdravotního pojištění.

Výsledek je znám do 3 dnů od odběru. Výsledek testu je následně zhodnocen naším genetikem. V případě zjištěných odchylek či pozitivity je doporučena genetická konzultace.

Pozitivní výsledek znamená vyšší riziko vrozené vývojové vady plodu, než je běžné populační riziko. Neznamená tedy postižení plodu.

Výhody a nevýhody triple testu

Výhody: 

- triple test je doporučen ženám, u kterých je zjištěn pozdní záchyt gravidity nebo se dostaví pozdě na vyšetření v I. trimestru

Nevýhody:

- procentuální záchyt chromozomálních aberací testem je maximálně 65 %

- vysoká falešná pozitivita

Partneři

Kontaktní formulář