Druhotrimestrální screening (triple test)

Neinvazivní genetické vyšetření, které se provádí mezi 16. a 19. týdnem gravidity.

Ve II. trimestru se provádí tzv. triple test, který spočívá v odběru žilní krve v 16. týdnu těhotenství a stanovení tří biochemických markerů: hCG, AFP, uE3. 

Pravděpodobnost záchytu chromozomové vady triple testem se pohybuje kolem 65 %. Vzhledem k jeho vysoké falešné pozitivitě je dnes využíván jako doplnění screeningu v I. trimestru gravidity (sérum integrovaný test). Vyšetření je plně hrazeno ze zdravotního pojištění.

Výsledek je znám do 3 dnů od odběru. Výsledek testu je následně zhodnocen naším genetikem. V případě zjištěných odchylek či pozitivity je doporučena genetická konzultace.

Pozitivní výsledek znamená vyšší riziko vrozené vývojové vady plodu, než je běžné populační riziko. Neznamená tedy postižení plodu.

Výhody triple testu

Výhody: 

- triple test je doporučen ženám, u kterých je zjištěn pozdní záchyt gravidity nebo se dostaví pozdě na vyšetření v I. trimestru

Partneři

Smluvní zdravotní pojišťovny

Zavolejte nám

+420 466 611 203

Nebo nám napište

Kontaktní formulář neslouží k objednávání klientů.