Prvotrimestrální screening

Vyšetření je zaměřeno na vyhledávání nejčastějších chromozomálních a morfologických vad plodu v období mezi 11. a 14. týdnem těhotenství.

Spočívá v odběru krve matky pro biochemické vyšetření (PAPP-A, volný beta HCG) a podrobného ultrazvukového vyšetření plodu. Odběr krve je nejefektivnější mezi 11+0 až 12+0. Ultrazvukové vyšetření se provádí mezi 12+1 a 13+6, jeho součástí je změření NT (nuchální translucence – šíjového projasnění); provádí FMF certifikovaný sonografista.

Výsledky biochemického vyšetření krve a hodnoty ultrazvukových ukazatelů jsou dále počítačovým programem Astraia, podporovaným Nadací fetální medicíny v Londýně (FMF), vyhodnocovány s ohledem na věk nastávající maminky (provádí zde sonografista). Každé těhotné je tak vypočítáno individuální riziko, které vyjadřuje pravděpodobnost narození dítěte s nejčastějšími genetickými odchylkami, zejména s Downovým syndromem.

Výsledky prvotrimestrálního kombinovaného testu jsou po ultrazvukovém vyšetření předány a vysvětleny klientce. Pravděpodobnost záchytu chromozomové vady prvotrimestrálním testem se pohybuje kolem 85 %. Pokud se doplní o triple test, zvyšuje se spolehlivost konečného výsledku o 10 %.

Pozitivní výsledek znamená vyšší riziko vrozené vývojové vady plodu, než je běžné populační riziko. Neznamená tedy postižení plodu.

Indikace k vyšetření:  standardní vyšetření pro každou gravidní ženu

Partneři

Smluvní zdravotní pojišťovny

Zavolejte nám

+420 466 611 203

Nebo nám napište

Kontaktní formulář neslouží k objednávání klientů.