HEMATO panel (hematologické malignity)

Pomáhá odhalit vrozené vlohy, které významně zvyšují celoživotní riziko nádorů.

Vyšetření genů spojených s hematologickými malignitami (lymfomy a leukemie) dle indikačních kritérií a uvážení klinického genetika může mít vliv na léčbu pacienta s nádorem a má velký význam pro plánování rodičovství páru či dalších pokrevních příbuzných.

Hematologické malignity představují široké spektrum nádorových onemocnění, která postihují kostní dřeň (leukemie) a lymfatické uzliny (lymfomy). Etiologie (původ) hematoonkologických onemocnění je stále předmětem zájmu řady studií a není zcela objasněna.

Familiární výskyt hematoonkologických onemocnění je minimální a nepředpokládá se silná genetická vazba. Přesto nemocný zvyšuje riziko dané nemoci u svých blízkých příbuzných, mnohonásobně u identického dvojčete. Některé formy myelodysplastického syndromu (MDS) a akutní leukemie mohou být dědičné a souvisí s přítomností následujících tří genů: genu RUNX1 (MDS, AML, T-ALL), genu CEBPA (AML) a genu GATA2 (MDS, AML).

Po genetickém vyšetření lze realizovat personalizované hodnocení rizik pro pacienty (a jejich rodiny), kteří mohou být kvůli genetickým faktorům vystaveni zvýšenému riziku. Jsou známy geneticky podmíněné vrozené choroby spojené se zvýšeným rizikem rozvoje MDS, akutních leukémií a non-hodgkinských lymfomů (NHL). Tyto nemoci jsou sice velmi vzácné, nelze je však opomíjet.

Vyšetření je provedeno v rámci panelu CZECANCA, obsahujícího 226 genů asociovaných se vznikem dědičných nádorových syndromů.

Biologický materiál: periferní krev (2–5 ml do zkumavky s K-EDTA)

Obdržení výsledků testu: 3 měsíce

Indikace k vyšetření:

- hematoonkologické onemocnění v OA nebo RA

- indikace respektují aktuální mezinárodní doporučení

Partneři

Smluvní zdravotní pojišťovny

Zavolejte nám

+420 466 611 203

Nebo nám napište

Kontaktní formulář neslouží k objednávání klientů.