GASTRO panel (karcinom kolorekta)

Pomáhá odhalit vrozené vlohy, které významně navyšují celoživotní riziko nádorů.

Vyšetření genů spojených s nádory tlustého střeva a dalších orgánů trávicí soustavy dle indikačních kritérií a uvážení klinického genetika může mít vliv na léčbu pacienta s nádorem a má velký význam pro plánování rodičovství páru či dalších pokrevních příbuzných.

Přibližně 5 % všech případů kolorektálních karcinomů (CRC) je dědičného původu, přičemž nejběžnější z nich je hereditární nepolypózní kolorektální karcinom (HNPCC, Lynchův syndrom). Lynchův syndrom s autozomálně dominantní dědičností je způsoben zárodečnými mutacemi v genech MLH1, MSH2, MSH6PMS2, patřících do skupiny DNA mismatch reparačních (MMR) genů. Pro tento syndrom je charakteristický rozvoj nemoci v brzkém věku a vedle kolorektálních karcinomů jsou pro něj typické karcinomy endometria, žaludku, vaječníků, močových cest, slinivky a další. Celoživotní riziko vzniku CRC je u mužů odhadováno na 28–75 %, u žen 24–52 %, riziko vzniku karcinomu endometria je 27–71 %.

Vyšetření je provedeno v rámci panelu CZECANCA, obsahujícího 226 genů asociovaných se vznikem dědičných nádorových syndromů.

Biologický materiál: periferní krev (2–5 ml do zkumavky s K-EDTA)

Obdržení výsledků testu: 3 měsíce

Indikace k vyšetření:

- kolorektální karcinom

- karcinom GIT

- polypóza v OA nebo RA

- indikace respektují aktuální mezinárodní doporučení

Partneři

Smluvní zdravotní pojišťovny

Zavolejte nám

+420 466 611 203

Nebo nám napište