Kordocentéza

Invazivní metoda využívaná v rámci prenatální diagnostiky. Umožňuje získat fetální krev a provést stanovení karyotypu v indikovaných (zvláštních) případech. Není rutinní metodou stanovení karyotypu plodu.

Vyšetření lze provádět až relativně později, obecně od 20. gestačního týdne. Punkce pupečníku a odběr fetální krve z pupečníkové žíly se provádí speciální jehlou pod ultrazvukovou kontrolu.

Získané krevní elementy (lymfocyty plodu) lze použít k vyšetření karyotypu plodu či pro molekulárně genetické vyšetření s cílem vyloučit u plodu chromozomální aberace či geneticky podmíněné choroby. Karyotypizace lymfocytů plodu je velmi rychlá, výsledky jsou k dispozici během 48–72 hodin. Krev plodu je cenným diagnostickým materiálem, který lze mimo jiné použít ke stanovení krevní skupiny plodu, diagnostice aloimunizace plodu a infekce plodu (rubeolou, toxoplazmózou, herpetickými viry) či k diagnostice některých dědičných chorob a poruch (např. hemoglobinopatie).

Riziko komplikací výkonu je nízké, cca 1–2 % včetně možnosti fetální ztráty.

Výkon se obvykle provádí ambulantně do 24. týdne těhotenství. Zákrok se provádí za stejných podmínek jako amniocentéza. Výkon provádí spolupracující Fakultní nemocnice Hradec Králové.

Partneři

Kontaktní formulář