Kordocentéza

Invazivní metoda využívaná v rámci prenatální diagnostiky. Umožňuje získat fetální krev a provést stanovení karyotypu v indikovaných (zvláštních) případech. Není rutinní metodou stanovení karyotypu plodu.

Vyšetření lze provádět až relativně později, obecně od 20. gestačního týdne. Punkce pupečníku a odběr fetální krve z pupečníkové žíly se provádí speciální jehlou pod ultrazvukovou kontrolu.

Získané krevní elementy (lymfocyty plodu) lze použít k vyšetření karyotypu plodu či pro molekulárně genetické vyšetření s cílem vyloučit u plodu chromozomální aberace či geneticky podmíněné choroby. Karyotypizace lymfocytů plodu je velmi rychlá, výsledky jsou k dispozici během 48–72 hodin. Krev plodu je cenným diagnostickým materiálem, který lze mimo jiné použít ke stanovení krevní skupiny plodu, diagnostice aloimunizace plodu a infekce plodu (rubeolou, toxoplazmózou, herpetickými viry) či k diagnostice některých dědičných chorob a poruch (např. hemoglobinopatie).

Riziko komplikací výkonu je nízké, cca 1–2 % včetně možnosti fetální ztráty.

Výkon se obvykle provádí ambulantně do 24. týdne těhotenství. Zákrok se provádí za stejných podmínek jako amniocentéza. Výkon provádí spolupracující Fakultní nemocnice Hradec Králové.

Kontaktní formulář